INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OCHRONIE PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA KAROLINA PAZERAz siedzibą w Kielcachul. Tektoniczna 37A/37 , e-mail: karolinapazera.rodo@wp.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: karolinapazera.rodo@wp.plz dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 4. marketingu produktów lub usług podmiotów współpracujących
 5. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
 6. przesyłania informacji handlowych na mój adres e-mail oraz numer telefonu
 7. realizacji umowy (wykonania usługi).
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.
 11. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).